Zoek in de site...

Cursusoverzicht B2

Cursusoverzicht B2

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB2260 Sociaal-culturele context 4
SOW-PWB2320 Academische vaardigheden 2 5
SOW-PWB2330 Beroepsvaardigheden 2 5
SOW-PWB2280 Leerproblemen 4
SOW-PWB2270 Ontwikkelingsproblemen 4
SOW-PWB2290 Sociaal en emotionele problemen 4
SOW-PWB2300 Psychometrie en besliskunde 4
SOW-PWB2340 Kennis in praktijk 2 6
SOW-PWB2310 Analyse 3 4
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie 4
Specialisatiecursussen* 8
Vrije ruimte** 8

*In het B2 jaar is er ruimte om twee specialisatiecursussen te volgen. Er dient in ieder geval een keuze gemaakt te worden voor één specialisatie. 
** Het aantal van 8 EC aan vrije ruimte is aangegeven omdat het B2 jaar dan op 60 EC uitkomt. Studenten mogen echter zelf bepalen hoeveel EC ze per studiejaar aan vrije ruimte willen volgen. Uiteindelijk dienen er over B2 en B3 jaar in totaal 24 EC te worden ingevuld.

Specialisatiecursussen

Specialisatie Cursuscode Cursustitel EC
Orthopedagogiek SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek 4
Orthopedagogiek SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek 4
Pedagogiek SOW-PWSP100 Denkkaders in praktijk 4
Pedagogiek SOW-PWSP110 Complexe beslissingen 4
Onderwijs SOW-PWSP070 Leren en instructie 4
Onderwijs SOW-PWSP060 Vormgeven van onderwijs 4
Onderzoek SOW-PWSP080 Capita selecta 4
Onderzoek SOW-PWSP090 Onderzoekspracticum 4

Keuzevakken

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB3020 Clinical Decision Making 5
SOW-PWVK050 Gifted Education 5
SOW-PWBKV012 Youth and Sexualities 4