Zoek in de site...

Cursusoverzicht B3

Cursuscode

Cursustitel

EC

SOW-PWB3100

Bachelorscriptie

10

SOW-PWB3180

Bachelorscriptie buitenland: honours en internationalisering

10

SOW-PWB3200

Sociaal-culturele contexten

4

SOW-PWB3210

Interventies

4

SOW-PWB3220

Wetenschapsfilosofie

4

SOW-PWB3230

Ethiek

4

SOW-PWB3240

Methodiek van de diagnostiek

4

SOW-PWB3250

Behandelingsmethodiek

4

SOW-PWB3280

Kennis in praktijk 3

6

Keuzedeel

Cursuscode

Cursustitel

EC

Keuzevakken*

12

Keuze van één uit

SOW-PWB3330

Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek

8

SOW-PWB3340

Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en pedagogiek

8

*Studenten kunnen voor het invullen van de keuzeruimte cursussen bij andere universitaire opleidingen volgen of cursussen uit het eigen aanbod kiezen. Zie onderstaande tabel voor het eigen aanbod. Het aantal van 12 EC geldt alleen indien er in voorgaande studiejaren al 12 EC aan keuzeruimte is ingevuld. In totaal dienen studenten 24 EC aan keuzevakken binnen de vrije ruimte af te ronden.

Mogelijk keuzevakken (aanbod door Onderwijsinstituut PWO)

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB3020 Clinical Decision Making 5
SOW-PWVK050 Gifted Education 5
SOW-PWBKV012 Youth and Sexualities 4