Zoek in de site...

Het derde studiejaar B3

Let op: Informatie over het B3 jaar is alleen van toepassing indien je het oude bachelorcurriculum volgt (start bachelor voor september 2016)!

In het derde jaar rond je de bachelor af. De nadruk in het cursusprogramma van het derde jaar ligt op verdere scholing in specialistische beroepsvaardigheden en het doen van wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. De kennis die je hebt opgedaan leer je toepassen in de praktijk en je schrijft je bachelorscriptie. 

Studeren in het buitenland

Als je tijdens je bachelor een periode in het buitenland wilt studeren, dan is er in het B3 jaar ruimte om in het tweede semester je scriptie te schrijven en/of onderwijs te volgen aan een buitenlandse universiteit.

Je kunt in het buitenland enkele maanden een kort onderzoek uitvoeren volgens de eisen die gelden voor de bachelorscriptie. Als je je scriptie in het buitenland schrijft krijg je twee begeleiders toegewezen: een begeleider in de ontvangende instelling (dat moet een gepromoveerd onderzoeker zijn) en een begeleider op de Radboud Universiteit. De RU-begeleider begeleidt het schrijven van de scriptie en is eindverantwoordelijke.

Je kunt er ook voor kiezen om in het tweede semester van je B3 jaar onderwijs te volgen aan een instelling waarmee de opleiding een uitwisselingscontract heeft afgesloten. De roostering van Beroepsvaardigheden 3, een verplichte cursus die deels in deze periode kan vallen, wordt aangepast voor studenten die naar het buitenland gaan. In overleg met studieadviseur Susanne van Helden moet je ruim voor vertrek bekijken hoe je programmaonderdelen kunt inhalen die je mist door je verblijf in het buitenland.

Heb je interesse om in het tweede semester van het B3 jaar, of (een deel van) de master in het buitenland te studeren, neem dan vroegtijdig contact op met Susanne van Helden: s.vanhelden@pwo.ru.nl. Op donderdagen van 13.00 tot 14.00 uur houdt zij een speciaal inloopspreekuur voor studenten met vragen over studeren in het buitenland. Als je in het tweede bachelorjaar zit en je denkt dat je in je B3 jaar misschien wel naar het buitenland wilt, loop dan voor informatie alvast eens binnen op het spreekuur. Meer informatie over een studieverblijf in het buitenland vind je ook op de website van het International Office Social Sciences.