Zoek in de site...

Overgangsregeling B2 2017-2018

Sinds studiejaar 2016-2017 wordt binnen de bachelor Pedagogische wetenschappen gefaseerd het nieuwe curriculum ingevoerd. De propedeuse is in studiejaar 2016-2017 als eerste vernieuwd. In studiejaar 2017-2018 volgt het B2 jaar. Het B3 jaar wordt vooralsnog in de oude stijl aangeboden en zal in studiejaar 2018-2019 worden vernieuwd.

Omdat het tweede studiejaar nieuw is, wordt er een overgangsregeling ingesteld. De overgangsregeling is bestemd voor studenten die voor september 2017 met het B2 jaar zijn begonnen maar deze nog niet volledig hebben kunnen afronden. ALPO studenten kunnen ook van de overgangsregeling gebruik maken indien de betreffende B2 cursus binnen het ALPO traject wordt aangeboden. De regeling wordt voor één studiejaar ingesteld (2017-2018) en kan geraadpleegd worden in bijlage 8 van de bachelor OER 2017-2018.