Zoek in de site...

Bachelor jaar 1 PW en PWPO

Bachelor jaar 1 PW en PWPO: de propedeuse
Het programma van het eerste bachelorjaar, ook wel propedeuse genoemd, heeft een oriënterende en selecterende functie. Dat betekent dat je als student zodanig inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding dat je aan het eind van het eerste jaar de beslissing kan maken of Pedagogische Wetenschappen dan wel Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs en het academische niveau dat daarbij hoort bij je past.

Drie leerlijnen
De leerlijn Theorie start in het eerste jaar met inleidende cursussen pedagogiek, onderwijswetenschappen en cursussen over de normale ontwikkeling. Later in het studiejaar is er ook aandacht voor orthopedagogiek en volg je een inleiding binnen de diagnostiek. Daarnaast is er ook aandacht voor de historische context van de pedagogiek en leer je om kritisch na te denken over pedagogische theorieën.   

Binnen de leerlijn Onderzoek leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft. Je maakt daarbij gebruik van kennis over methoden en statistiek. In het eerste bachelorjaar start je met het beschrijven van statistiek. In de tweede helft van het studiejaar leer je enkele methoden om statistiek te toetsen.

In het eerste studiejaar ga je direct kennis maken met de praktijk, zodat je direct de theoretische kennis die je hebt geleerd kan toepassen. In de tweede helft van het studiejaar ga je werken aan beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn om later als (ortho)pedagoog of onderwijskundige te functioneren.

Als je de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs wil volgen dan maak je aan het begin van het studiejaar een keuze voor de stage PWPO. Je volgt dit onderdeel dan i.p.v. de cursus Kennis in Praktijk 1. Binnen de stage PWPO wordt de basis gelegd voor de onderwijsmethode Expliciete Directe Instructie (EDI). Deze methode ga je tijdens de gehele opleiding toepassen. Vanaf periode 2 ga je ook daadwerkelijk stagelopen op een basisschool.

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies houdt in dat je een bepaald aantal studiepunten uit het eerste jaar moet halen om verder te mogen met de opleiding. Eerstejaars moeten minstens 42 van de 60 punten in hun eerste jaar halen. Haalt je dit niet, dan mag je de opleiding niet voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je minder goed kan studeren. Neem daarom bij bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren. Wacht hier niet tot het einde van het studiejaar mee!

Onderdelen B1 programma

cursuscode

titel cursus

ec

contact-uren*

SOW-PWB1040

Wijsgerige en historische context

4

33

SOW-PWB1050

Inleiding onderwijswetenschappen

4

33

SOW-PWB1060

Inleiding pedagogiek

4

33

SOW-PWB1190

Inleiding wetenschappelijk onderzoek

4

33

SOW-PWB1200

Analyse 1

4

36

SOW-PWB1210

Academische vaardigheden 1

5

33

SOW-PWB1240

Analyse 2

4

36

SOW-PWB1250

Beroepsvaardigheden 1

5

29

SOW-PWB1260

Motorische en perceptuele ontwikkeling

4

33

SOW-PWB1270

Cognitieve en taalontwikkeling

4

33

SOW-PWB1280

Sociaal emotionele en morele ontwikkeling

4

33

SOW-PWB1290

Inleiding orthopedagogiek

4

33

SOW-PWB1300

Inleiding diagnostiek

4

33

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen:**

SOW-PWB1230

Kennis in praktijk 1

6

33

SOW-PWPO010

PWPO bachelorstage 1

6

33

* Contacturen zijn opgebouwd uit hoorcolleges, werkcolleges en /of practicumbijeenkomsten en tentamentijd (3 uur)
**Studenten die de bachelor PWPO volgen moeten de stage PWPO volgen. De overige bachelorstudenten volgen de cursus Kennis in praktijk 1

Bovenstaande cursussen zijn verplicht voor de studenten in het volledige, driejarige bachelorprogramma.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten
Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk en interdisciplinair programma samengesteld. Je maakt hierin uitgebreid kennis met de wetenschappelijke wereld en je gaat op zoek naar je passie voor jouw eigen vakgebied. Het programma bestaat uit een cursus van zestien bijeenkomsten. In een kleine groep van maximaal vijftien studenten ontmoet je toponderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines: van psychologie tot sterrenkunde en van microbiologie tot geschiedenis. Het ontwikkelen van academische vaardigheden is in de programmaopzet verweven. Het programma begint omstreeks februari zodat je eerst een goede start kunt maken bij je reguliere opleiding. De extra studiebelasting is ongeveer 12,5% bovenop je reguliere studie. De sollicitatiedeadline is 1 december 2017.