Zoek in de site...

Radboud Honours Academy

Honoursprogramma start september 2017
Jaarlijks worden de beste eerstejaarsstudenten van elke opleiding uitgenodigd om te solliciteren naar een plaats binnen een honoursprogramma voor bachelorstudenten. Je kunt als bachelorstudent kiezen tussen het disciplinaire programma van je eigen faculteit of het interdisciplinaire honoursprogramma voor alle bachelorstudenten. De extra studiebelasting bovenop je reguliere studie bedraagt 25%.

Disciplinair
Het disciplinaire programma van de Faculteit Sociale Wetenschappen integreert studenten vanuit de drie onderwijsinstituten binnen FSW (Maatschappijwetenschappen; Pedagogiek en Onderwijskunde; Psychologie en Kunstmatige Intelligentie). Het programma bied je: (a) verdiepende cursussen over de aard en de geschiedenis van de Sociale Wetenschappen, en (b) onderzoeksseminars waarin docenten en studenten vanuit de drie instituten samenwerken op inhoudelijke thema’s als Gender & Diversity, Social Media & the Societally Marginalized en Robotics, Labour & Ethics. Daarnaast voer je als student je eigen onderzoeksproject uit, dat je naar eigen interesse en creativiteit kunt vormgeven. Het programma duurt 2 jaar. De voertaal is Engels.

Interdisciplinair
Over Grenzen
Ben je op zoek naar verbreding? In dit programma leer je over de grenzen van je eigen wetenschapsgebied heen te kijken. Je krijgt intensief onderwijs van inspirerende docenten. De cursussen en denktanks zijn kleinschalig van opzet. Interactieve colleges worden afgewisseld met excursies en buitenlandreizen. Zo werk je samen met studenten van andere vakgebieden, opereer je in denktanks, breid je je netwerk flink uit en leer je met een brede blik naar actuele maatschappelijke thema's kijken. Daar heb je in je verdere carrière profijt van. Ook besteden we aandacht aan vaardigheidstrainingen. Het programma duurt 1 ½ jaar. De voertaal is Nederlands.

Meer informatie
Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, kamer 19.06

Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@honours.ru.nl
Website: www.ru.nl/honoursacademy

Honoursprogramma start september 2016
Studenten die in september 2016 met het disciplinaire honoursprogramma zijn gestart volgen in studiejaar 2017-2018 nog de volgende onderdelen om het programma af te ronden

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB3140 Motorische ontwikkeling en belichaamde cognities 5
SOW-PWB3380 Identity-based Motivation 5
SOW-PWB3290 Aanvulling Bachelorscriptie buitenland* 5

*De Bachelorscriptie buitenland heeft een studiebelasting van 10 ec. Studenten van het honoursprogramma volgen een aanvulling van 5 ec. De aanvulling zelf valt binnen het honoursprogramma.

Bovenstaande cursussen worden voor het laatst in studiejaar 2017-2018 aangeboden. Daarna geldt het programma dat bij de "start september 2017' staat beschreven.