Zoek in de site...

Het tweede studiejaar B2

Vanaf het tweede studiejaar staat de bachelor in het teken van specialisatie. De opleiding biedt de volgende specialisatierichtingen aan:

-Orthopedagogiek
-Pedagogiek
-Onderwijs
-Onderzoek

Elke specialisatie bestaat uit drie cursussen die verspreid worden over het tweede en derde studiejaar. In totaal wordt er 8 EC in het tweede studiejaar aangeboden en 4 EC in het derde studiejaar. De specialisaties dienen in een bepaalde volgorde te worden doorlopen. Deelname aan een volgende cursus kan dus alleen indien er ook aan de eerdere cursus is deelgenomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de specialisaties.

Orthopedagogiek
Binnen deze specialisatie staat het concreet handelen van de orthopedagoog op basis van wetenschappelijke kennis centraal. Daarbij speelt ook de interactie tussen kind en opvoeders in verschillende contexten een belangrijke rol. Voorbeelden van werkgebieden van de orthopedagoog zijn binnen de Jeugdzorg, Onderwijs, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. De specialisatie bouwt voort op de B1 cursussen Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek en moet gekozen worden indien je tijdens de master Pedagogische Wetenschappen een Stage orthopedagogiek wil volgen

Pedagogiek
De specialisatie Pedagogiek bouwt voort op de cursus Inleiding pedagogiek en biedt vooral verdieping t.o.v. de inleidende cursus. De specialisatie is met name interessant voor studenten die interesse hebben in het beleidsveld van de pedagoog dat vooral gericht is op het gebied van preventie. Dit veld is de laatste tijd in ontwikkeling geraakt vanwege ingezet beleid vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdzorg die is overgeheveld naar de diverse gemeentes. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de zorg goed bij hun inwoners terechtkomt en wat voor beleid dienen zij hierin te voeren? Hoe kunnen pedagogen hieraan bijdragen? Aan de hand van diverse cursussen leer je hoe je verantwoord kan meedenken over beleid en leer je ook aan de hand van een live casus complexe beslissingen toepassen.

Onderwijs
Binnen deze specialisatie staat de onderwijscontext en het onderwijsleerproces centraal. De specialisatie is een goede voorbereiding voor de studenten die interesse hebben voor de master Onderwijskunde. Binnen de specialisatie ga je werken aan vraagstukken als ‘Hoe beoordeel je kwaliteit van onderwijs en hoe organiseren scholen kwaliteitszorg?’. Je krijgt kennis van leertheorieën en leert welke factoren van invloed zijn op de relatie tussen leren en instructie. De specialisatie bouwt voort op de B1 cursus Inleiding onderwijswetenschappen.

Onderzoek
De specialisatie onderzoek is opgezet voor studenten die graag een kijkje in de wereld achter het onderzoek willen doen. De specialisatie is ook met name interessant voor studenten die na de bacheloropleiding de Researchmaster Behavioural Science willen volgen. Binnen de specialisatie zelf kun je kennis opdoen over recentelijke ontwikkelingen in onderzoek rondom onderwijs, ontwikkeling en psychopathologie en leer je ook inzicht krijgen in vraagstellingen en methoden waar onderzoekers zich bezig mee houden. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een meeloopstage bij een huidige promovendus te volgen. Op deze manier krijg je de gelegenheid om onderzoek van dichtbij mee te maken

Vrije ruimte
Vanaf het tweede studiejaar krijg je ook de mogelijkheid om de geheel vrije ruimte binnen je bachelorprogramma in te vullen. Over het tweede en derde studiejaar is het de bedoeling om 24 EC aan geheel eigen keuze in te vullen. De opleiding biedt zelf een aantal keuzevakken aan. Zie hiervoor de pagina 'Cursusoverzicht B2'  Hou er rekening mee dat dit het aanbod is voor studiejaar 2017-2018. Het aanbod kan na dit studiejaar veranderen.
Je mag ook cursussen bij andere opleidingen volgen. Voorwaarde vanuit de Examencommissie PWO is wel dat je universitaire cursussen volgt om de ruimte in te vullen. Het studiejaar waarin je de cursussen wil volgen is niet van belang. Ook cursussen uit een andere propedeuse mogen in de vrije ruimte worden opgenomen. Vraag van tevoren wel goed na of de opleiding waarbinnen je cursussen wil volgen je daadwerkelijk als bijvakker toelaat. Dit kun je het beste navragen bij de studieadviseur van de betreffende opleiding. Eventuele vragen over de planning van je vrije ruimte kun je altijd bespreken met de studieadviseur binnen PWO.

Leerlijnen B2
Naast specialisatie cursussen en vrije ruimte bouwt het tweede studiejaar voort op de lijnen die in het eerste jaar zijn uitgezet. De methoden en statistieklijn wordt doorgezet met psychometrie en besliskunde, Academische Vaardigheden 2 en Analyse 3. Binnen de theoretische leerlijn komt de nadruk op de niet-normale ontwikkeling. Je maakt kennis met cursussen die ingaan op Ontwikkelingsproblemen en Leerproblemen. Daarnaast is er aandacht voor de Sociale en emotionele problemen. Ook binnen de praktijklijn komt de verschuiving van normaal naar niet-normale ontwikkeling terug (Beroepsvaardigheden 2). Tijdens het tweede bachelorjaar ga je vanaf periode 2 één dag in de week stagelopen.