Zoek in de site...

Tentamens

Aanmelding voor een cursus betekent automatisch ook inschrijving voor het tentamen. Voor het tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven. Als je het tentamen niet haalt, heb je recht op één hertentamen. Voor een hertentamen moet je je wél inschrijven, via Osiris. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voor het hertentamen.

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken.