Zoek in de site...

Informatie minor en bijvak studenten

Het is voor studenten van andere opleidingen binnen de RU mogelijk om bijvakken te volgen uit het eerste, tweede en/of derde studiejaar van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. De cursussen die gevolgd kunnen worden zijn beperkt tot de volgende cursussen:

B1
Wijsgerige en historische context, Motorische en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve en taalontwikkeling, Sociale-emotionele en morele ontwikkeling, Inleiding pedagogiek, Inleiding Onderwijswetenschappen, Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek
B2
Sociaal-culturele context, Ontwikkelingsproblemen, Leerproblemen en Sociale en emotionele problemen
B3
Aanbod vanaf studiejaar 2018-2019

Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris. Studenten van andere universiteiten of hbo instellingen die interesse hebben om bijvakken te volgen dienen eerst contact op te nemen met studieadviseur Matthijs Brussen (m.brussen@pwo.ru.nl).

Minor Pedagogische Wetenschappen voor hbo-studenten
De opleiding biedt in studiejaar 2017-2018 voor het laatst een minor aan (periode september - januari). De minor is specifiek bedoeld voor hbo studenten. De minor geeft een goed beeld van wat je kunt verwachten van een universitaire vervolgopleiding Pedagogische wetenschappen. Bovendien bevat de minor een aantal vakken die je in het toelatingsprogramma voor de pre-master dan niet meer hoeft te doen. Het volgen van deze minor verkort de duur van het pre-masterprogramma niet maar maakt de studiebelasting wel lichter. De opleiding biedt een basisminor aan van 24 EC. Indien nodig kan de minor uitgebreid worden tot 28 of 32 EC.

Overzicht Minorprogramma
Overzicht minor