Zoek in de site...

Bijvakkers vanuit andere opleidingen

Gedrag en gedragsverandering spelen in allerlei beroepsvelden en wetenschappelijke disciplines een rol. Studenten van andere wo- of hbo-opleidingen zijn dan ook van harte welkom om bij Psychologie een of meerdere cursussen (bijvakken) te volgen.

Wo-studenten

Studenten die binnen hun eigen opleiding het eerste jaar/ propedeuse hebben afgerond, kunnen tweede- en derdejaars vakken volgen. Heb je je eerste jaar nog niet volledig afgerond dan is je keuze beperkt tot eerste- en tweedejaars vakken.
Mastervakken kunnen alleen door studenten met een master-inschrijving als bijvak gekozen worden.

Hbo-studenten

Alleen derde- of vierde jaars hbo-studenten komen in aanmerking voor een bijvak Psychologie: je kunt maximaal twee bijvakken volgen. 
Studenten van buiten de Sociale of Gedragswetenschappen raden we aan om eerste- en tweedejaarsvakken als bijvak te kiezen.

Niet ingeschreven aan een universiteit of hbo instelling?

Geïnteresseerden die niet bij een andere wo- of hbo-opleiding staan ingeschreven, kunnen (tegen geringe kosten) via aanschuifonderwijs Psychologie-vakken volgen.

Profielroutes

De opleiding Psychologie kent géén minoren. Wil je toch meerdere Psychologie-cursussen volgen die inhoudelijk samenhangen, bijvoorbeeld in jouw minor-ruimte? Bekijk dan onze Profielroutes.

Niet toegankelijk voor bijvakkers

 • Bachelor 1: alle vakken zijn voor bijvakkers toegankelijk, behalve Academische vaardigheden, Professionele vaardigheden en Onderzoekspracticum 1.
 • Bachelor 2: B&C 2, O&G2 en G&O2; alle Kernthema's en het Onderzoekspracticum 2 zijn niet voor bijvakkers toegankelijk. De overige B2-cursussen wel.
 • Bachelor 3: Onderzoekspracticum 3, Gespreksvaardigheden en Bachelorthese zijn niet toegankelijk voor bijvakkers. Inschrijving voor derdejaars vakken kan uitsluitend aan de balie van het OSP.
 • Voor Statistiek 2, Data-analyse en Psychometrie en Besliskunde gelden specifieke voorkenniseisen. Bekijk via Overzicht cursussen de cursusbeschrijvingen.
 • Vanwege beperkte zaalcapaciteit kan ook bij andere cursussen een inschrijfstop nodig zijn of voorrang worden gegeven aan Psychologie-studenten (bijv. Signaalanalyse en Matlab).
 • Master: meerdere mastervakken zijn niet opengesteld voor bijvakkers. Zie de toelatingseisen in de studiegids Master Psychologie. Mastervakken kunnen sowieso uitsluitend gevolgd worden als bijvak door masterstudenten van een andere universitaire opleiding.

Voorkennis

Een bijvak vergt extra inspanningen van jouw kant, omdat in het Psychologie-curriculum de ene cursus voortbouwt op de andere. Maak zelf een goede inschatting of een cursus haalbaar voor je is. Ga met behulp van de studiegids na welke studieboeken in voorafgaande cursussen zijn gebruikt om te zien of er hiaten in je voorkennis zitten en werk eventuele deficiënties voorafgaand aan de cursus weg.

Inschrijving als bijvakker

 • Bekijk via het Overzicht cursussen welke vakken je interessant vindt. Controleer of je aan de toelatingseisen voldoet. Vergewis je van de onderwijs- en toetsvormen en van het rooster (zie tab bovenin cursusbeschrijving).
 • Ben je RU-student dan kun je je direct via Osiris inschrijven voor een bijvak.
 • Ben je geen RU-student? Volg dan nauwkeurig deze procedure. Stuur de formulieren naar de Mw. M Cantore, Secretaris Examencommissie Psychologie, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen. Voeg de originele/ origineel gewaarmerkte bewijzen toe.
 • Na volledige inschrijving aan de RU heb je toegang tot de studentenportal/ Osiris. Volg de instructie voor cursusinschrijving in Osiris. Voor derdejaars vakken kun je je als bijvakstudent niet online inschrijven; dat kan alleen aan de balie van het FSW-OnderwijsServicePunt (OSP). Ook voor andere vragen kun je bij het OSP terecht.
 • Je hebt nu toegang tot de Blackboard course van de cursus en tot alle benodigde onderwijsmaterialen.
 • Lees de informatie over Toetsing en beoordeling: na cursusinschrijving ben je tevens ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheid; voor een eventuele herkansing moet je jezelf aanmelden via Osiris. Je toetsresultaten vind je ook in Osiris.