Zoek in de site...

Programma B3

In het B3-jaar kies je welke richting jij wilt inslaan binnen de Psychologie. Je krijgt daarbij veel ruimte om je eigen studieprogramma samen te stellen. Ga daarom serieus aan de slag om te kijken welke richting jij interessant vindt en welke vakken en onderwerpen daarbij passen.

Domeinkeuze en twee verdiepingsvakken
In het begin van het jaar kies je één specialisatie-leerlijn (uit Ontwikkeling & Psychische Gezondheid, Brein & Cognitie of Gedrag & Omgeving). Hierin specialiseer je je de rest van het B3-jaar en hiermee maak je straks de overstap naar één van de masterspecialisaties of naar een master aan een andere universiteit.
Je volgt de bijbehorende Domein3-cursus. Daarnaast kies je nog een tweede Domein3-cursus.

Beroepsethiek
De cursus Beroepsethiek voor psychologen (PSB3AS30N) is binnen alle domeinen verplicht.

Domeinkeuzevakken
Binnen je profileringsdomein kies je in Jaar 3 drie cursussen (inclusief het domeinkeuzevak uit Jaar 2 is dit dus 4 x 4 ec = 16 ec totaal; zie het schema hieronder). Gebruik deze keuzemogelijkheden om te werken aan je profiel als afgestudeerde!

Volledig vrije keuze
De volledige vrije keuze beslaat 16 ec. Je kunt hiervoor naar eigen interesse cursussen kiezen: buiten of binnen je domein, bij andere RU-opleidingen en bij opleidingen aan andere universiteiten, in het binnen- of buitenland. De enige voorwaarden zijn dat de cursussen van academisch niveau zijn, dat het geen kernthema's betreft en dat je keuzevakken qua inhoud, leerdoelen en literatuur niet overeenkomen met Psychologie-cursussen die je al gevolgd hebt. Gebruik deze keuzeruimte om te werken aan je persoonlijke leerroute en profilering, zodat je met een onderscheidend profiel afstudeert!

Semester abroad
Je kunt je vrije keuze en (alternatieven voor) je domeinkeuzevakken ook invullen met een buitenlands studieverblijf.

Onderzoek, TOM en bachelorthese
Het sluitstuk van je bachelor is uiteraard je bachelorthesis (6 ec), waarin je laat zien zelfstandig een onderzoek te kunnen bedenken, opzetten, uitvoeren en rapporteren op een domeinspecifiek onderwerp dat jouw interesse heeft. Je doet, met beperkte begeleiding en dus vrijwel zelfstandig, een onderzoek (Onderzoekspracticum 3) en hiervan doe je verslag in de Bachelorthesis. Je kiest het bij je domein behorende Toegepaste onderzoeksmethoden, Onderzoekspracticum en de Bachelorthesis.

Bachelor 3 op hoofdlijnen (NB: gecursiveerde cursussen worden in het Engels gegeven)

Code Choose your domain course and an additional one (12 ec) out of: EC
SOW-PSB3BC15N B&C 3: Cognitive Neuropsychology 6
SOW-PSB3BE15N B&E 3: Cognition, Attitude, Motivation 6
SOW-PSB3DH15N D&H3: Psychology and Health Care 6
Code Compulsory course for all domains EC
SOW-PSB3AS30N Professional Ethics 4
SOW-PSB23PS30E Me & My Career 0
Code Select the courses belonging to your domain: EC
Applied Research Methods
SOW-PSB3RS35N Applied research methods Brain & Cognition 4
SOW-PSB3RS40N Applied research methods Behaviour & Environment 4
SOW-PSB3RS45E Applied research methods Development & Mental Health 4
Research Project 3
SOW-PSB3RS50E Research Project 3 Brain & Cognition 6
SOW-PSB3RS55E Research Project 3 Behaviour & Environment 6
SOW-PSB3RS60E Research Project 3 Development & Mental Health 6
Bachelor's thesis
SOW-PSB3RS65E Bachelor's thesis Brain & Cognition 6
SOW-PSB3RS70E Bachelor's thesis Behaviour & Environment 6
SOW-PSB3RS75E Bachelor's thesis Development & Mental Health 6

Three domain electives (4 ec each)
Domain electives Brain & Cognition
Domain electives Development & Mental H
Domain electives Behaviour & Environment

12
Free electives 16
Total 60