Zoek in de site...

Examencommissie

De Examencommissie bewaakt het academisch niveau van de opleiding en ziet erop toe dat de toetsen van goede kwaliteit zijn en dat de beoordelingen streng maar rechtvaardig verlopen. De examencommissie controleert tevens of de toetsing voldoet aan het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) en is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens tentamens.

De taken en de werkwijze van de Examencommissie vind je terug in de Regels en Richtlijnen Examencommissie Psychologie (zie onder R&R 2017-2018).

Uitzonderingen

Als je denkt goede redenen te hebben om voor een uitzondering in aanmerking te komen ten opzichte van de OER, dan kun je een verzoek indienen bij de Examencommissie. De Examencommissie is bevoegd om in zwaarwegende omstandigheden uitzonderingen te maken voor individuele studenten.

Vraag advies

Ben je van plan een verzoek bij de Examencommissie in te dienen? Raadpleeg dan eerst de studieadviseur. Zij kunnen je adviseren over de mogelijkheden en potentiële resultaten van je verzoek. Ze kunnen tevens meedenken over je brief.

Verzoek indienen

  • Email je verzoek in briefvorm (pdf) naar de Examencommissie: examencommissie@psych.ru.nl , of stuur je brief naar het postadres (rechterkolom) of geef je brief af bij de portier van het Spinozagebouw (vermeld op de envelop Examencommissie Psychologie, want er zijn meerdere examencommissies).
  • Vermeld je naam, adres en studentnummer en onderteken de brief.
  • Beperk je tot maximaal twee A4 om jouw situatie beknopt en duidelijk uit te leggen en verantwoord waarom jouw verzoek ingewilligd zou moeten worden.

Examencommissie Psychologie
Dr. J. Ellis, voorzitter

Postadres:

Examencommissie Psychologie
Mw. M.L. Cantore, secretaris
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen

Email:
examencommissie@psych.ru.nl