Zoek in de site...

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn belangrijke afspraken terug te vinden voor een goed verloop van het onderwijs en van de toetsing. Hierin vind je de rechten en plichten van de student en van de opleiding inzake belangrijke kwesties als tentamen- en examenprocedures, doorstroomregelingen, vrijstellingen, judicia etc.
De Regels en richtlijnen van de examencommissie zijn regels vastgelegd voor een juist verloop van tentamens en propedeuse-, bachelor- en masterexamen geregeld.
De opleiding gaat ervan uit dat je als student op de hoogte bent van de OER en de R&R!