Zoek in de site...

Toelating B3

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van verplichte B3-cursussen geldt dat in ieder geval het eerste jaar (60ec) volledig moet zijn afgerond. Studenten die een positief (BSA) hebben ontvangen, maar nog niet het gehele eerste jaar hebben afgerond kunnen alleen deelnemen aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelde de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname aan onderstaande B3-cursussen is pas mogelijk als ...

onderstaande cursus is gevolgd en getoetst 
en ...

onderstaande cursus is behaald.

Opvoeding en deviant gedrag Inleiding regressie-analyse
en
Meetmodellen
en
Leerproject 2: sociale en culturele tegenstellingen in Nederland
n.v.t.
Bachelorscriptie: economische marginalisatie en sociale uitsluiting Inleiding regressie-analyse
en
Meetmodellen
Leerproject 2: sociale en culturele tegenstellingen in Nederland
Stage: arbeidsmarkt-oriëntatie Inleiding regressie-analyse
en
Meetmodellen
Leerproject 2: sociale en culturele tegenstellingen in Nederland