Zoek in de site...

Invulling keuzecursussen bij andere masteropleidingen

Binnen de master Communicatiewetenschap kunnen studenten er voor kiezen (hoeft dus niet) om in plaats van de keuzecursussen die door de opleiding zelf aangeboden worden twee keuzecursussen te volgen bij andere masteropleidingen, zoals:

  • Communicatie- en Informatiewetenschappen
  • Bedrijfskunde
  • Artificial Intelligence
  • Politicologie

Tevens is het mogelijk om zelf een andere mastercursus voor te dragen als keuzecursus. Hiervoor moet je tijdig een verzoek indienen (inclusief inhoudelijke informatie over de mastercursus) bij de examencommissie Communicatiewetenschap (examencommissie.cw@maw.ru.nl).

Als je er voor kiest één van onderstaande vakken te gaan doen in plaats van een cursus uit de eigen masteropleiding, dan moet je je in Osiris voor het betreffende vak inschrijven, behalve voor een vak van Communicatie- en Informatiewetenschappen waarvoor een andere procedure geldt (zie hieronder). Kijk goed of het vak dat je wilt doen past binnen je eigen rooster, vakken vallen in verschillende periodes.

Communicatie- en Informatiewetenschappen
Binnen de masteropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC
LET-CIWM414 Communicatie, gedrag en beïnvloeding, periode 1 5
LET-CIWM438 Global Corporate Communication, periode 1 5
LET-CIWM436 Issues in International Management, periode 3 5
LET-CIWM411 Communicatie, identiteit en reputatie, periode 3 5
LET-CIWM471 Communication Practices in the digital society, periode 3 (Engels) 5

Let op: Aanmelding voor bovenstaande cursussen van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet via het STIP (secretariaat van de Letterenfaculteit), dat verzoeken tot inschrijving eerst afstemt met de CIW-mastercoördinator alvorens studenten van elders ingeschreven worden in Osiris. Plaatsing hangt af van beschikbare plekken binnen een cursus.

Bedrijfskunde
Binnen de masteropleiding Bedrijfskunde, masterspecialisatie Marketing, kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC
MAN-MMA025 Marketing performance, periode 1 (Engels) 6

MAN-MMA024

Consumer behaviour, periode 1 (Engels) 6
MAN-MMA038 Digital marketing, periode 3 (Engels) 6
MAN-MMA021 Global marketing, periode 3 (Engels) 6

Artificial Intelligence
Binnen de masteropleiding Artificial Intelligence kan gekozen worden voor de cursus:

Code Titel Periode EC
SOW-MKI52 App-lab: Intelligent mobile apps, periode 3 en 4 (Engels), 6 EC

Politicologie
Binnen de masteropleiding Politicologie kan gekozen worden voor de cursussen:

Code Titel Periode EC
MAN-MKV11 Changes in world politics: The rise of the BRIC countries (Engels), periode 3 6
MAN-MPOL041 Cooperation and conflict in the 21st century, periode 1 + 2 (Engels) 6
MAN-MPOL040 Challenges to European Representative Democracy, periode 1+2 (Engels) 6
MAN-MPOL043 Contestation, Political Mobilisation and Democracy, periode 1 6

MAN-MPOL039

The politics of reform, periode 2 (Engels) 6

MAN-MKV02

Gender theories and equality policies, periode 3 (Engels) 6