Zoek in de site...

Samenstelling commissies

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
mw.dr. N.P.C.M. Krol, voorzitter
prof.dr. J.M.A.M. Janssens
dr. E.J.P.G. Denessen
drs. G. Bergers
adviserende leden
dhr. M. Brussen MSc, adviserend lid

Opleidingscommissie Masteropleiding Onderwijskunde
stafleden:
mw. dr. Henny van der Meijden
mw. dr. Mienke Droop
mw. dr. Inge Molenaar
studentleden:
-
adviserende leden:
mw.drs. S.B van Helden
dhr. M. Brussen MSc
mw.drs. J.J. Snoek

secretariaat:
secr@pwo.ru.nl