Zoek in de site...

Toelatingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Tot de opleiding worden rechtstreeks toegelaten: degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen aan de instelling.
2. Rechtstreekse toelating geldt tevens voor degene die beschikt over een afgerond premastercertificaat Pedagogische wetenschappen aan de instelling.
3. Toelating met een getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen en de bacheloropleiding Onderwijskunde elders geschiedt via de Examencommissie.

Harde knip
De masteropleiding Onderwijskunde werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Instromen kan op twee momenten:
1. per september
2. per februari
Het cursorisch onderwijs binnen de master wordt éénmaal per studiejaar aangeboden. Het onderwijsprogramma kan daarom per instroommoment verschillen. In beide gevallen kan het programma in één studiejaar afgerond worden.