Zoek in de site...

Vrijstellingen

Er bestaat de mogelijkheid om individuele vrijstellingen aan te vragen. Deze vrijstellingen worden uitsluitend verleend op basis van eerder gevolgd onderwijs op universitair niveau met een vergelijkbare inhoud en omvang. De procedure voor het aanvragen van individuele vrijstelling is:

- de student vult het aanvraagformulier in; dit is verkrijgbaar via de balie van het OSP en via de Intranetsite van de opleiding;
- de aanvraag moet worden gedocumenteerd met bewijzen van elders gevolgd onderwijs, zoals certificaten en beschrijvingen uit de studiegids; de student is zelf verantwoordelijk voor het leveren van het bewijs op basis waarvan de aanvraag kan worden beoordeeld;
- het aanvraagformulier met bijbehorende documentatie wordt ingeleverd bij de studieadviseur, die de aanvraag voorlegt aan de betreffende docent;
- uiterlijk 20 werkdagen na aanvraag van de vrijstelling krijgt de student bericht over het al dan niet toekennen van de vrijstelling