Zoek in de site...

Samenstelling commissies master

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
prof.dr. A. Lazonder, voorzitter
dr. Nicole Krol, plv.voorzitter/secretaris
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
prof.dr. J. Janssens, extern lid
drs. G. Bergers, extern lid
adviserend lid
M. Brussen MSc

Opleidingscommissie Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen
stafleden:
vacature,voorzitter
mw. dr. J. Lust
mw. dr. J. Larsen
studentleden:
-
adviserende leden:
mw.drs. S.B van Helden
dhr. M. Brussen MSc
mw.drs. J.J. Snoek

secretariaat:
secr@pwo.ru.nl