Zoek in de site...

Programma & cursusoverzicht

De masterspecialisatie Speciale leerbehoeften bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursuscode

Cursusnaam

EC

SOW-PWM030

Coaching in de praktijk

4

SOW-PWM020

Complex Systems Theory

4

SOW-PWM010

Jeugdrecht, beleid en ethiek

8

SOW-PWM220

Masterthesis Pedagogische Wetenschappen

15

Specialisme modules

SOW-PWM095

Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren

4

SOW-PWM105

De scientist-practitioner binnen het speciaal leren

4

Orthopedagogiek variant

SOW-PWM280

Diagnostiek

5

SOW-PWM240

Stage orthopedagogiek

20

Pedagogiek variant

MAN-BCU3017

De Beleidscyclus

5*

SOW-PWM230

Stage pedagogiek

20

* De Beleidscyclus is een cursus van 4 EC en wordt aangevuld met een aanvullende stageopdracht voor 1 EC.