Zoek in de site...

Inschrijving cursussen en tentamens

Vanaf wanneer?

Cursusinschrijving voor het eerste semester is mogelijk vanaf 1 augustus en voor het tweede semester vanaf 1 december.

Hoe?
De cursusinschrijving verloopt via de Studentenportal. Je logt in bij OSIRIS, het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens.

Je ontvangt een automatische bevestiging van een cursusinschrijving op je RU- mailadres.

Ben je nog niet zo handig in OSIRIS? Bekijk de veelgestelde vragen.

Aanmelding tentamen
Aanmelding voor een cursus betekent automatisch ook inschrijving voor het tentamen. Voor het tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven. Als je het tentamen niet haalt, heb je recht op één hertentamen. Voor een hertentamen moet je je wél inschrijven, via Osiris. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voor het hertentamen.

Raadplegen tentamenresultaten
Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken.

Tijdige afmelding
Kun je niet deelnemen aan een tentamen in verband met bijzondere omstandigheden, schrijf dan een mail naar OSP@socsci.ru.nl om je af te melden. Vermeld hierin de redenen. De Examencommissie beoordeelt je afmelding. Als de redenen voor je afmelding gegrond zijn, mag je alsnog meedoen aan het hertentamen en wordt je hiervoor ingeschreven.
Let op: meld je je niet tijdig af, dan krijg je een 0 en kan je niet meedoen aan het hertentamen.