Zoek in de site...

Programma en roostering

De masterspecialisaties beginnen in de eerste week van het academisch jaar 2017-2018, dat is maandag 4 september 2017. De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie heeft ook een tweede instroommoment: 5 februari 2018.

Binnen elk van de masterspecialisaties volg je in de eerste helft van het studiejaar cursussen; in de tweede helft loop je stage en werk je aan je masterthese. De ec-verdeling is niet voor alle masterspecialisaties hetzelfde:

  • Gezondheidszorgpsychologie: 30 ec cursussen; 20 ec stage; en 10 ec masterthesis
  • Arbeid, organisatie en gezondheid: 30 ec cursussen en 30 ec afstudeerproject (stage en thesis)
  • Gedragsverandering: 36 ec cursussen en 24 ec afstudeeropdracht (stage en thesis).