Zoek in de site...

Vrijstellingen

Iedere student die meent te kunnen aantonen dat hij/ zij een bepaald onderdeel van de studie al in voldoende mate beheerst, kan een zogeheten vrijstelling aanvragen (zie OER, artikel 5.10). Vrijstellingen voor theoretische programmaonderdelen worden alleen verleend op basis van gelijkwaardige onderdelen afgelegd aan een andere universiteit. Voor vaardigheidsonderdelen kan vrijstelling verleend worden op grond van een HBO-opleiding of werkervaring.

Vrijstelling aanvragen

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen. Voor het aanvragen van vrijstellingen zijn formulieren beschikbaar bij het OSP. Ingevulde formulieren lever je in bij het OSP. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van het afgelegde onderdeel en van een bewijs van een afgelegd tentamen of examen. Voor sommige onderdelen wordt inzage van de gebruikte boeken gevraagd.

Wordt een vrijstellingsverzoek goedgekeurd dan ontvang je hiervan een bevestigingsmail via Osiris. Bij afwijzing van het verzoek ontvang je schriftelijk bericht van de examencommissie.

Registratie

Een toegekende vrijstelling wordt in OSIRIS geregistreerd als studieresultaat met de bijbehorende studiepunten en genoteerd met 'VR'. Er wordt dus geen cijfer toegekend.

Restricties

De studiepunten verkregen via een vrijstelling tellen niet mee voor de studiefinanciering, BSA en judicia. Bij het berekenen van een gemiddeld bachelor- of mastercijfer wordt een vrijstelling geteld als 6.