Zoek in de site...

Inleiding studieprogramma GV

De masterspecialisatie Gedragsverandering richt zich op de verbinding tussen de praktijk en de wetenschap van gedragsbeïnvloeding. In deze masterspecialisatie worden studenten opgeleid om vanuit een wetenschappelijke basis, op een projectmatige manier problemen en vraagstukken op het gebied van gedrag en de verandering daarvan te analyseren en te onderzoeken. De opleiding staat voor 'science & practice' en stelt het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën centraal.

Voorbeelden van vragen waarop deze opleiding zich richt: Hoe stimuleer en motiveer je mensen om op een sociale, gezonde en duurzame wijze met elkaar samen te leven? Hoe worden mensen beïnvloed door de wereld om hen heen? Hoe richt je de maatschappij en (maatschappelijke) organisaties in om op een optimale wijze om te gaan met culturele diversiteit? Hoe pas je kennis over gedragsverandering toe om mensen nieuwe gewoontes te laten vormen? Lees de verhalen van onze alumni en een aantal van onze opdrachtgevers maar eens.

Op dit moment is er nog niet genoeg aansluiting tussen de behoefte vanuit de praktijk en wetenschappelijke expertise op het gebied van gedragsverandering en sociale beïnvloeding. Aan de ene kant bereikt kennis vanuit fundamenteel onderzoek de maatschappij nog onvoldoende, aan de andere kant hebben bedrijven en instellingen juist behoefte aan het wetenschappelijk onderzoek van voor hen relevant menselijk gedrag.

Studenten van de masterspecialisatie Gedragsverandering springen in deze niche door:

 • Uitgebreide kennis van de actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering en van creatieve toepassingen hiervan
 • Het organiseren van gedragsverandering in de praktijk
 • In een praktijkgerichte omgeving effectief en op een wetenschappelijke manier te werken
 • Het beheersen van praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden volgens het SWITCH model
 • Intensief deze kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen in externe onderzoekstrajecten en stages.

De recente ontwikkelingen in het werkveld laten zien dat er steeds meer naar gedrag gekeken wordt, waardoor het beroepsperspectief van deze opleiding er op termijn goed uitziet. Afgestudeerde studenten vervullen gedragsveranderinggerelateerde beroepen, zoals media- en reclamedeskundigen, voorlichters, preventie-experts, gezondheidsbevorderaars, praktijkgerichte onderzoekers, beleidsmakers bij lokale, provinciale en nationale overheden, enzovoorts. Daarnaast hebben meerdere studenten succesvol hun eigen bedrijf opgezet waarmee zij gedragsveranderingsprojecten uitvoeren. Zie voor meer informatie en een overzicht van een aantal bedrijven die zijn ontstaan deze link.

Wat bieden wij als opleiding?

 • kwalitatief hoogstaande en actuele kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag en gedragsverandering
 • samenwerking en goede contacten met de praktijk
 • een coherent vakkenpakket in een logische volgorde met voldoende uitdaging
 • een open structuur voor inspraak en wederzijdse evaluatie
 • een goed functionerende ondersteuning vanuit secretariaat en andere diensten.

Wat verwachten we van studenten?

 • wetenschappelijke interesse met betrekking tot theorieën over gedrag en de verandering daarvan
 • een proactieve, ondernemende en coöperatieve instelling: het onderwijs niet consumeren, maar actief participeren en bijdragen aan de ontwikkeling van medestudenten
 • communicatief voldoende vaardig om contact met de praktijk te onderhouden
 • goede werkethiek en maximale aanwezigheid (voltijd).

Eindtermen
De masterspecialisatie Gedragsverandering stelt zich ten doel studenten de kennis, vaardigheden en attitudes eigen te laten maken die nodig zijn om als startende professional in de praktijk optimaal onderzoek te doen en/of interventies te implementeren op het gebied van gedragsverandering. Deze kennis en vaardigheden worden verworven in directe interactie met het werkveld waarbij een academische attitude centraal staat. Zie de OER voor een uitgebreide uitwerking van de eindtermen van deze masterspecialisatie.