Zoek in de site...

Inleiding studieprogramma GZP

De masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie is een eenjarige masteropleiding, gericht op het beroepsveld van psychologen in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Je leert op basisniveau stoornissen in gedrag en beleving te diagnosticeren en behandelmethoden te indiceren en toe te passen. Op geleide van het scientist-practitioner model leer je de werkzaamheden van de psycholoog in de gezondheidszorg te baseren op wetenschappelijke kennis en om daarbij een kritische, wetenschappelijke attitude te hanteren.

De masterspecialisatie biedt een integratie van fenomenologische, neurocognitieve en gedragscognitieve kennis. Verder is er aandacht voor de toepassing van deze kennis over meerdere levensfasen: jeugdigen, volwassenen en oudere volwassenen.

De docenten zijn hoogopgeleide onderzoekers die vaak ook werkzaam zijn in de zorgpraktijk.

Werkvormen

We combineren grootschalige colleges (Psychopathologie, Psychodiagnostiek, Psychologische Interventies) met onderwijs in kleine werkgroepen (Vaardigheidstrainingen, werkgroepen, stage-intervisie en masterthese-intervisie) en met individuele begeleiding (klinische stage en masterthese).

Klinische stage

De tweede helft van het studiejaar bestaat uit de klinische stage en de masterthese. De klinische stage is de eerste kennismaking met het beroepsveld. Je gaat werken met echte patiënten/cliënten en hulpverleners in de gezondheidszorg. De cursussen en vaardigheidstrainingen die je in de eerste helft van het jaar volgt, bieden hiervoor een gedegen basis. Je klinische stage kun je doen in gezondheidszorginstellingen voor volwassenen, kinderen of oudere volwassenen. We hebben een groot en gevarieerd aanbod van stageplaatsen: van algemene eerstelijnspraktijken via specialistische centra voor verslavingszorg of angststoornissen tot universitaire centra voor neuropsychologie en neuropsychiatrie. Tijdens de stage word je in staat gesteld om zelfstandig en onder supervisie klinische werkzaamheden te verrichten.

Tevens schrijf je de masterthese. Hierbij heb je de kans om jouw wetenschappelijke ideeën en interesses tot uiting te laten komen.

Voorwaarden voor toegang tot GZ-opleiding

Voltooiing van de masteropleiding biedt toegang tot de postmaster-basisberoepsopleidingen tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, althans voor studenten die in Nijmegen de bachelor psychologie hebben afgerond en de zogeheten VLOGO-vakken hebben gekozen. Voor studenten van andere bacheloropleidingen hangt dit af van hun gevolgde bachelorvakken. Heb je je bachelor niet aan de RU behaald, dan doe je er goed aan tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.