Zoek in de site...

Het masterexamen

De opleiding wordt afgesloten met het masterexamen. De uitslag van het masterexamen wordt bepaald door de examencommissie. Wanneer men alle studieonderdelen van het master examen heeft behaald, dient men het masterexamen aan te vragen zoals beschreven in de procedure op intranet. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. 
Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, kan door de examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het judicium zijn opgenomen in de bijlagen van de OER.