Zoek in de site...

HBO-minor

De opleiding Communicatiewetenschap biedt met ingang van 2017-2018 een minor aan voor HBO studenten. De minor is op dit moment alleen toegankelijk voor studenten verbonden aan de opleidingen:

  • Communicatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • Journalistiek aan Windesheim, Zwolle
  • Communicatie aan de Fontys Hogeschool, Tilburg
  • Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede

De minor wordt aangeboden in het tweede semester en kent een omvang van 30EC, verdeeld over de volgende cursussen:

HBO Minor
Periode 3
CWB1012 Digitale media in de communicatiewetenschap (3EC)
CWB2016 Communicatie en beïnvloeding (6EC)
CWB1010 Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey (6EC)
Periode 4
CWB1010 Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey (6EC)
CWB2006 Communicatie en cultuur (6EC)
CWB1013 Communicatiewetenschappelijke vraagstukken (3EC)

Studenten die de HBO minor succesvol hebben afgerond krijgen de mogelijkheid om via een verkort pre-mastertraject van 30EC (te volgen na afronding van de eigen HBO opleiding) door te stromen naar de master Communicatiewetenschap

Voor de HBO minor gelden een aantal toelatingseisen:

  • Alleen toegankelijk voor studenten uit het derde of vierde jaar van de bovengenoemde HBO opleidingen
  • Studenten moeten op de middelbare school wiskunde hebben gevolgd op VWO niveau, of wiskunde op HAVO niveau met ten minste een 7 hebben afgerond
  • Studenten die aan de minor willen deelnemen schrijven een motivatiebrief op basis waarvan besloten wordt of zij toegelaten kunnen worden

Meer informatie over de HBO minor en de toelatingsprocedure kan verkregen worden via:

Dr. Paul Nelissen (p.nelissen@maw.ru.nl)

Drs. Esther Marsman (e.marsman@maw.ru.nl)