Zoek in de site...

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Studenten van andere opleidingen met interesse in CAOS (WO) kunnen keuzevakken volgen. Studenten die een verwante bacheloropleiding volgen en die interesse hebben in de master CAOS kunnen een voorbereidende minor volgen.

Keuzevakken zonder toelatingseisen:

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I * 6 EC 1
SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse 6 EC 1 en 2
SOW-CAOSB1050 Markten in Ontwikkeling 6 EC 3
SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming 6 EC 3
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid 6 EC 4

*Indien SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I is behaald, kan ook het volgende vak worden gevolgd: SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II, 3 EC in periode 2.

Keuzevakken mét toelatingseisen:
Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:
- Het behaald hebben van CAOSB1010 Introduction CAOS I
- Het behaald hebben van een propedeuse

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II 3EC 2
SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse 6EC 1 en 2
SOW-CAOSB305 Cultuur, Identiteit en Religie 3EC 3
SOW-CAOSB306 Gender en Sociale ongelijkheid 3EC 3
SOW-CAOSB307 Markt, Materiële Cultuur en Meerwaarde 3EC 3

Studenten moeten zich via OSIRIS inschrijven voor een cursus.

Bijvakker andere universiteit
Volg je de vakken als bijvakker van een andere universiteit, dan moet je voordat je je kan inschrijven voor de vakken in Osiris inschrijven als bijvak-student. Hiervoor heb je een toestemmingsverklaring van de examencommissie nodig. Deze vraag je met een begeleidende mail aan bij de examencommissie via examencommissie_caos@maw.ru.nl

Het formulier toelatingsverklaring bijvakstudent kan je vinden op de website van Dienst Studentenzaken: formulieren.