Zoek in de site...

Minor ter voorbereiding op instroom in de Master Anthropology and Development Studies

Minor ter voorbereiding van de master ADS

Het voorbereidende karakter van de minor heeft betrekking op de theoretische dan wel methodische basis die wordt gelegd om instroom in de Master mogelijk te maken. De minor is bedoeld voor studenten met een relevante WO-Bacheloropleiding in de Maatschappijwetenschappen, zoals Sociologie en Communicatiewetenschap, en daarnaast ook voor studenten met een bachelor Ontwikkelingseconomie, (Sociale) Geografie, Geschiedenis en Politicologie met een aantoonbare internationale - en onderzoekscomponent. Ook een bachelor Regiostudies of Internationale betrekkingen geldt als relevant.

Om toegelaten te kunnen worden tot de Master Anthropology and Development Studies moet voldaan zijn aan de eis dat een student in bezit is van een van de genoemde Bachelordiploma’s en de voorbereidende minor heeft behaald.

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB2010 Grote denkers en sleutelbegrippen 6EC 1
SOW-CAOSB201 Kwalitatieve en etnografische onderzoeks-methoden 3EC 2
SOW-CAOSB302 Poverty, Well-being and Social Justice 3EC 1
SOW-CAOSB2040 Giften, schuld en wederkerigheid 6EC 2

Meer informatie over de voorbereidende minor is te vinden op de website:
Voorbereidende minor

Meer informatie over de Master is te vinden op:
Master ADS