Zoek in de site...

Gender, cultuur en maatschappij

1 variant per semester

In deze minor verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een genderperspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en
ontwikkelingssamenwerking.

Specificaties

Varianten: 2 (per semester)

Wanneer: Semester 1 en/of semester 2
Studiepunten: 30 ECTS
Inschrijving: via OSIRIS inschrijven voor de minor (SOW-MI-GCM) én voor ieder vak apart!

Variant 1 - Eerste semester (20 EC)

Verplichte vakken (ieder 5 EC)

Keuzevakken (ieder 5 EC)

Variant 2 - Tweede semester (20 tot 27 EC)

Verplichte vakken (ieder 5 EC)

  • SOW-VSB9007 Introducing Gender Theories
  • SOW-VSB9047 Global Sex: the travels of desires, identities and politics in a globalizing world

Keuzevakken

  • SOW-VSB9008 Applying Gender Theories (5 EC)
  • SOW-VSB9048 Sexuality in Contemporary Media Culture (5 EC of 6 EC)
  • SOW-MAWB3005 Gender and Diversity in Policies and Practices (6 EC)*

* NB:  Studenten van de hoofdopleiding Sociologie of Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies kunnen dit vak niet kiezen omdat dit onderdeel uitmaakt van het vaste curriculum.


Coördinator
Wenneke Meerstadt, MA
Thomas van Aquinostraat 8, kamer 02.10
Tel: 024 36 13 069
E-mail: w.meerstadt@maw.ru.nl
www.ru.nl/genderstudies