Zoek in de site...

HBO-minor

De opleiding Sociologie heeft een minor speciaal voor hbo-studenten samengesteld. Alle cursussen zijn gepland in het eerste semester (september t/m januari) van het collegejaar.

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de Sociologie 6EC 1
SOW-MTB2009 Toetsende Statistiek 6EC 1
SOW-SOB1004 Sociologische vraagstukken 6EC 1 en 2
SOW-SOB1005 Maatschappelijke vooroordelen 6EC 2
SOW-SOB2009 Leefstijlen, over seksualiteit, cultuur en media 6EC 2

Meer informatie over deze hbo-minor vind je op de opleidingspagina van Sociologie of door contact op te nemen met studieadviseur Charlot Sanders.