Zoek in de site...

Aanspreekpunten

Onderwijs Service Punt

Het Onderwijs Service Punt (OSP) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen verzorgt de college- en tentamenorganisatie. Je kunt hier terecht met vragen over:

 • Inschrijving voor colleges, werkgroepen en tentamens
 • Aanvragen vrijstellingen
 • Aanvragen van bachelor- en masterexamen
 • Speciale regelingen voor tentamens

Het OSP is gehuisvest op de eerste etage van het Spinozagebouw A.01.07. Let op: de balie is geopend van maandag t/m vrijdag 09.00-16.00 uur.
T: 3616163. 
E: osp@socsci.ru.nl 
ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur

Studieadviseurs

Binnen het Onderwijsinstituut zijn twee studieadviseurs werkzaam: Susanne van Helden en Matthijs Brussen. Studenten die een pre-masterprogramma volgen kunnen terecht bij Susanne van Helden. Je kunt bij haar terecht met vragen over:

 • Studieplanning
 • Persoonlijke problemen
 • Regelingen
 • Inschrijving
 • Afstuderen

Er zijn verschillende manieren om met de studieadviseur in contact te komen:

Stuur een e-mail
Uitsluitend voor mededelingen. Vermeld altijd je studentnummer in je e-mail en stel geen vragen waar je dringend antwoord op wilt. Ook kun je via e-mail geen afspraak maken voor een gesprek.

Kom naar het inloopspreekuur
Ideaal voor korte vragen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een dringend probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

 • Het inloopspreekuur van Susanne is iedere maandag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.09)

Maak een afspraak
Een afspraak voor een gesprek van circa 15-25 minuten maak je via de studentenportal. Ga daarvoor naar het tabblad PWO. Externe studenten kunnen een afspraak via het OSP (024 3616163 / osp@socsci.ru.nl) maken. Susanne van Helden is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Loop even binnen
Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken

 • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Kijk dan eens op de Facebookpagina van de studentleden: https://www.facebook.com/pwobachelorolc/?fref=ts 
Mailen kan ook via olc.bachelor.pwo@student.ru.nl

Examenscommissie

De examencommissie ziet toe op een goede gang van zaken bij de tentamens en de examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken. De bachelor Pedagogische Wetenschappen, de master Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijskunde hebben ieder een eigen examencommissie.

Als je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER, bijvoorbeeld als je wegens bijzondere omstandigheden niet binnen twee jaar je propedeuse hebt behaald, dan heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek.

Een verzoek indienen bij de examencommissie gaat altijd via het emailadres van het secretariaat van de examencommissie: k.groot@pwo.ru.nl

Stagecoördinator Onderwijskunde

In het pre-masterprogramma zit geen stage. Bij aanvang van het tweede pre-masterjaar wordt er voorlichting gegeven aan studenten die in februari met de masterstage Onderwijskunde willen beginnen. De stagecoördinator van de master Onderwijskunde is dr. Marianne van den Hurk.

Internationalisering: Studeren in het buitenland

In het pre-masterprogramma Onderwijskunde zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten. In het masterprogramma Onderwijskunde bestaat deze mogelijkheid wel. Studenten die de masterstage en/of scriptie in het buiteland willen volgen kunnen hiertoe contact opnemen met de studieadviseur Susanne van Helden. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om ook na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Sociale wetenschappen: www.ru.nl/ioss