Zoek in de site...

Inschrijven voor cursus en tentamen

Cursusinschrijving

De cursusinschrijving verloopt via de Studentenportal. Meld je voor de gewenste cursus aan in Osiris, het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens. Is je inschrijving gelukt, dan ontvang je een automatische bevestiging op je RU emailadres. Mocht dit niet lukken, lees dan eerst de handleiding. Lukt het dan nog niet, zoek dan de cursuscode op en neem contact op met het OSP (024-3616163 of osp@socsci.ru.nl).

Tentameninschrijving

Voor de eerste tentamengelegenheid ben je automatisch aangemeld vanwege de aanmelding voor de cursus (cursusinschrijving = tentameninschrijving). Als je het tentamen niet haalt, moet je je zelf aanmelden voor het hertentamen via Osiris. Dit kan tot uiterlijk een week voor het hertentamen. Het is raadzaam om je in te schrijven zodra het cijfer van de eerste kans bekend is en je zeker weet dat je wilt deelnemen aan het hertentamen. Het OSP baseert zich voor het aantal tentamens en de grootte van de tentamenzaal op het aantal ingeschreven studenten. Het is dus belangrijk dat het aantal inschrijvingen klopt met het aantal studenten dat tentamen gaat maken.

Wil je toch niet deelnemen aan het (her)tentamen? Schrijf je er dan weer voor uit. Als je ingeschreven staat voor een tentamen waar je niet naartoe bent geweest, krijg je een ND (Niet Deelgenomen). Deze telt mee als tentamenpoging voor een eventueel judicium (bv Cum Laude).

Een behaald tentamen mag binnen hetzelfde studiejaar herkanst worden indien je het resultaat wil verbeteren. Je kunt je in dit geval niet zelf aanmelden: deze aanmelding kan je doen via het OSP. Zorg dat je de cursuscode bij de hand hebt als je belt (024-3616163) of mailt (osp@socsci.ru.nl).

Mocht het niet lukken om je via Osiris aan- of af te melden voor een (her)tentamen, neem dan contact op met het OSP. Dit kan zowel via email (osp@socsci.ru.nl) als telefonisch (024-3616163). Zorg dat je de cursuscode bij de hand hebt, zodat je snel geholpen kunt worden.

Locatie
Op het tentamenrooster achter de 'beschrijving' vind je de zaalindeling als het tentamen plaats vindt verspreid over meerdere zalen. Afkortingen van zalen worden in de zaalaanduiding nader uitgelegd. Om de zalen te vinden kijk je op de plattegrond van de campus.

Regels
Kom minimaal een kwartier voor aanvang naar de tentamenzaal. Van elke student wordt de inschrijving voor het tentamen gecontroleerd voordat deze mag plaatsnemen in de zaal. Zeker bij grote zalen kost dit tijd. Als je minimaal een kwartier te vroeg bij de tentamenzaal bent, heb je een grotere kans dat het tentamen op tijd kan starten.

Eten tijdens het tentamen is niet toegestaan, water drinken wel.
Voor overige regels en richtlijnen rondom tentamens, kun je kijken in het Onderwijs en Examenreglement.