Zoek in de site...

Pre-masterprogramma Onderwijskunde

Het pre-masterprogramma Onderwijskunde bestaat uit een programma van minimaal 1,5 tot 2 jaar. Hieronder volgt het studieprogramma per cohort van instroom.
De schematische overzichten vind je hier: Schematische overzichten premasterprogramma's

PRE-MASTERINSTROOM studiejaar 2017-2018

​Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Neuropsychologie
Inleiding Onderwijswetenschappen
Ontwikkelingspsychologie pre-master
Psychometrie en besliskunde
Leren en instructie
Vormgeven van onderwijs
Kwaliteit van onderwijs
Sociaal culturele context
Pre-masterscriptie
Totaal: 56 EC


PRE-MASTERINSTROOM studiejaar 2016-2017

​Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Sociaal culturele context
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Neuropsychologie
Ontwikkelingspsychologie pre-master
Psychometrie en besliskunde
Twee Keuzevakken
Beroepsvaardigheden 3: Onderwijs en pedagogiek
Pre-masterscriptie
Totaal: 58 EC