Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Het Pre-masterprogramma Pedagogische wetenschappen is toegankelijk na afronding van een bachelordiploma in het hoger onderwijs, hbo of wo.
De omvang van het premasterprogramma is maximaal 60 EC en wordt door de examencommissie vastgesteld. Studenten die in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma volgen het volledige pre-masterprogramma. Studenten die in het bezit van een wo-bachelordiploma kunnen via de examencommissie in aanmerking komen voor extra vrijstellingen.

Vrijstellingen

In het pre-masterprogramma zijn alle vrijstellingen op basis van de vooropleiding verwerkt. Studenten die een extra vrijstelling willen aanvragen vanwege elders behaald onderwijs, kunnen een beargumenteerd en met bewijs omkleed verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie via k.groot@pwo.ru.nl 
De examencommissie neemt uitsluitend aanvragen in beschouwing die gebaseerd zijn op eerder gevolgd academisch onderwijs.