Zoek in de site...

Pre-masterprogramma's

De Pre-master Pedagogische wetenschappen kent twee programma's

  • Pre-master Pedagogische wetenschappen + klinisch NVO pakket / Orthopedagogiek
  • Pre-master Pedagogische wetenschappen / Pedagogiek

Beide pre-masters bestaan uit een programma van minimaal 1,5 tot 2 jaar. Hieronder volgt het studieprogramma per cohort van instroom.
De schematische overzichten vind je hier: Schematische overzichten premasterprogramma's


PRE-MASTER INSTROOM studiejaar 2017-2018

Onderdelen:Pre-masterprogramma PW + Klinisch NVO pakket
Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Keuzevak
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Neuropsychologie
Inleiding Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie pre-master
Psychometrie en besliskunde
Methodiek van de diagnostiek
Behandelingsmethodiek
Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek
Pre-masterscriptie
Totaal: 60 EC

Onderdelen Pre-masterprogramma PW :
Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Inleiding Pedagogiek
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Neuropsychologie
Keuzevak
Motorische en perceptuele ontwikkeling
Cognitieve en taalontwikkeling
Sociaal, emotionele en morele ontwikkeling
Sociale en culturele contexten
Psychometrie en besliskunde
Pre-masterscriptie
Totaal: 56 EC


PRE-MASTERINSTROOM studiejaar 2016-2017

Onderdelen Pre-masterprogramma Orthopedagogiek
Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Inleiding Pedagogiek
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Neuropsychologie
Inleiding Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie pre-master
Psychometrie en besliskunde
Methodiek van de diagnostiek
Behandelingsmethodiek
Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek
Pre-masterscriptie
Totaal: 62 EC

Onderdelen Pre-masterprogramma Pedagogiek
Academische vaardigheden pre-master
Analyse 1
Analyse 2
Inleiding Pedagogiek
Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschapsfilosofie
Twee Keuzevakken
Ontwikkelingspsychologie pre-master
Sociale en culturele contexten
Psychometrie en besliskunde
Beroepsvaardigheden 3: Onderwijs en Pedagogiek
Pre-masterscriptie
Totaal: 58 EC

Na afronding van het pre-masterprogramma dient via het OnderwijsServicePunt een pre-mastercertificaat te worden aangevraagd.