Zoek in de site...

Programma

De cursussen verdeeld over het studiejaar

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
SOW-SOB1001  
Hoofdvragen van de Sociologie (6ec)
SOW-SOB2033 
Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland (9ec)
SOW-MTB2009  Toetsende statistiek (6ec) SOW-MTB2005 Onderzoeks-ontwerpen (3ec) SOW-MTB2044 Meetmodellen A (6ec) SOW-SOB2032 Beleidssociologie(6ec)
SOW-SOW1004
Sociologische vraagstukken (6ec)
SOW-MTB2045 
Inleiding Regressie-analyse(6ec)
SOW-MAWB3006 
Health systems and Policy (6ec)
SOW-SOB2009 
Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media (6ec)