Zoek in de site...

De Educatieve Master

De Educatieve Master van de Radboud Docenten Academie leidt afgestudeerde masterstudenten op voor een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs. De Educatieve Master is een zogenaamde post-master: je volgt dit programma na je master. Met de Educatieve Master kun je lesgeven in het vmbo, havo en vwo en het volwassenenonderwijs.

Routes

De Radboud Docenten Academie biedt de Educatieve Master aan als:

  • Reguliere voltijdopleiding (60 EC) van 1 jaar;
  • Deeltijdopleiding van 2 jaar (60 EC), met in principe dezelfde onderdelen als in de reguliere voltijdopleiding, maar met andere tentamendata;
  • Een deel van de voltijdopleiding (30 EC) d.w.z. het tweede deel van de reguliere eenjarige master) voor studenten die in aanmerking komen voor een standaard vrijstelling.

De eenjarige lerarenopleiding wordt aangeboden in drie varianten. Afhankelijk van het schoolvak waarin je je eerstegraads bevoegdheid wilt behalen, kun je kiezen uit:

  • Taal- en Cultuurwetenschappen (met de vakspecialisaties Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn)
  • Mens- en Maatschappijwetenschappen (met de vakspecialisaties Aardrijkskunde, Economie, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgescheidenis & Culturele en kunstzinnige vorming, Godsdienst & Levensbeschouwing, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen)
  • Bètawetenschappen (met de vakspecialisaties Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie)*

Ook mogelijk als onderdeel van de tweejarige master aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, met de specialisatie Science and Education.

Rollen en leerlijnen

De opleiding is gericht op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. Deze ontwikkeling wordt benaderd vanuit drie rollen die typisch zijn voor een docent in het voortgezet onderwijs. Aan elke rol is een onderwijslijn gekoppeld:

Theorie en praktijk

Gedurende een jaar:

In september starten onze opleidingen. Heb je een standaardvrijstelling van 30 EC? Dan volg je alleen het tweede semester van de voltijdopleiding. Kijk hier voor meer informatie over instromen.