Zoek in de site...

Regels, procedures, commissies

Regels voor tussentijds stoppen

Als je tussentijds wenst te stoppen met de Educatieve Master, dien je dat per email kenbaar te maken aan de studieadviseur. De studieadviseur nodigt je dan uit voor een afsluitend gesprek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de stageschool en een correcte afhandeling van de stageverplichtingen. Ook zorg je zelf voor uitschrijving in Studielink. Als je studiefinanciering of een lerarenbeurs ontvangt, moet je deze zelf bij de DUO stopzetten.

Examencommissie

De Educatieve Master kent een toelatings- en examencommissie (kortweg examencommissie). De examencommissie houdt toezicht op de toepassing van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De belangrijkste taken van de examencommissie zijn:

  • Beoordelen of studenten kunnen worden toegelaten tot de opleiding op basis van vastgelegde criteria
  • Verlenen van vrijstelling(en) aan het begin van of tijdens de opleiding
  • Bewaken van de kwaliteit en de uitvoering van de beoordelingen
  • Beoordelen van de examenaanvragen en ondertekenen van de verleende diploma's

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en bestaat uit een aantal opleiders en een gelijk aantal studenten. De commissie bespreekt onderwerpen zoals de resultaten uit de halfjaarlijkse studentevaluaties, ontwikkelingen in het curriculum of andere grote veranderingen die het onderwijs aangaan. De opleidingscommissie geeft daarover ook advies.

Kwaliteitszorg

De ambitie van de Radboud Docenten Academie is leraren op te leiden tot ondernemende professionals die, naast een gedegen kennis van het schoolvak, beschikken over een open en kritische houding. Deze kritische houding heeft de docentenacademie ook ten opzichte van zichzelf en de kwaliteit van haar onderwijs; vanzelfsprekend speelt daarbij kwaliteitszorg een belangrijke rol. De medewerkers Kwaliteitszorg van de Radboud Docenten Academie stimuleren, in nauw contact met de Examencommissie en met de Opleidingscommissie, een klimaat voor de continue verbetering en vernieuwing van het masteronderwijs. Door middel van o.a. gesprekken, bijeenkomsten, (digitale) evaluaties en enquêtes wordt feedback van studenten en medewerkers verzameld en vervolgens omgezet in concrete verbeteracties.