Zoek in de site...

De organisatie van de colleges

De colleges van de Educatieve Master worden centraal georganiseerd en vinden plaats tijdens de opleidingsdagen (maandag en vrijdag):

Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel met de medestudenten van je eigen schoolvak in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waaraan studenten van verschillende verwante schoolvakken deelnemen.

De colleges van Algemene Didactiek vinden plaats in groepen van 20 tot 30 studenten.

De colleges in de onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling worden meestal in kleinere groepen gegeven.

De werkcolleges volg je in groepen tot 30 studenten van verwante schoolvakken.

Een hoorcollege wordt gevolgd door studenten van verschillende schoolvakken.

Voor sommige colleges wordt het onderwijs voor de Educatieve Master en de Educatieve Minor gezamenlijk georganiseerd.