Zoek in de site...

Het studieadvies

De Educatieve Master is een intensieve opleiding die sterk verschilt van reguliere universitaire masters, al is het alleen maar vanwege de bijzondere combinatie van stage en colleges. Dat vereist van jou een proactieve houding en organisatietalent: twee belangrijke eigenschappen voor een professionele docent.

Drie maanden na de start van je opleiding krijg je een studieadvies. In de periode voorafgaand aan dit studieadvies monitoren opleiders en werkplekbegeleiders je functioneren tijdens de opleiding en de stage. Daarbij wordt vooral bekeken of je je begeleidbaar opstelt, of je openstaat om dingen te leren, of en hoe je contact maakt met je leerlingen en of je je houdt aan gemaakte afspraken. Het uiteindelijke studieadvies wordt gebaseerd op je functioneren tijdens de opleiding en de stage, op de ingeleverde collegeopdrachten, op je bijdrage in de colleges en op de tussenevaluatie die je werkplekbegeleider maakt van de stage.

Een positief studieadvies betekent dat de opleiding er vertrouwen in heeft dat jij met de nodige inspanningen in staat bent om de tentamens te halen. Een negatief studieadvies betekent dat je dringend wordt aangeraden om met de opleiding te stoppen. Bij twijfel of bij een negatief studieadvies krijg je altijd een gesprek met de studieadviseur. Het studieadvies is niet bindend.

Raadpleeg ook de tentamenhandleiding die je aan het begin van de opleiding ontvangt. Hierin staat meer informatie over het studieadvies.