Zoek in de site...

Overzicht tentamens

Overzicht tentamens
Eerste helft van de opleiding
RDA-LR Lessenreeks 5 EC
RDA-BS Begeleide stage 15 EC
RDA-ZE1 Zelfevaluatie 1 10 EC
Tweede helft van de opleiding
RDA-ZS Zelfstandige stage 15 EC
RDA-ZE2 Zelfevaluatie 2 5 EC
RDA-OO Ontwerp en onderzoek 10 EC