Zoek in de site...

Onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

De onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling is een verbindende lijn: je werkt in deze lijn aan het integreren van inzichten uit de in de opleiding aangeboden theorie met je praktijk, en van eisen die het beroep stelt met jezelf als persoon. Het uiteindelijke doel is dat je op een kritische, gefundeerde manier naar je eigen functioneren leert kijken en zo je eigen leerproces kunt blijven sturen. We bieden hier meteen een globaal overzicht over het hele jaar, omdat het voor jou als student functioneel is de gehele lijn vanaf de start van de opleiding in beeld te hebben. In de uitwerking ligt het accent op het eerste semester.

De onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling bestaat uit vijf verschillende onderdelen:

  • de collegereeks Professioneel Persoonlijk Leren (PPL)
  • de driedaagse training Persoonlijk Leiderschap van de Docent
  • het onderdeel Professioneel Spreken
  • De Les Draait Door;
  • de collegereeks Ontwerpen Onderzoek (O&O)

In het schema hieronder staat weergegeven in welke onderdelen deze onderwijslijn gedurende het jaar vorm krijgt.

Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

Eerste semester Tweede semester
Professioneel Persoonlijk Leren x x
Training Persoonlijk Leiderschap van de Docent x
Professioneel Spreken x
De Les Draait Door x x
Ontwerp en Onderzoek x

De cursus Professioneel Persoonlijk Leren loopt het gehele jaar door in de vorm van groepsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten staat je eigen ontwikkeling en functioneren als beginnend docent centraal. De bijeenkomsten zijn gericht op het doelbewust leren werken aan jouw eigen professionele ontwikkeling als docent; tijdens de opleiding en daarna.

De andere onderdelen worden ofwel tijdens de eerste helft, ofwel tijdens de tweede helft van de opleiding verzorgd. De onderdelen in de eerste helft van de opleiding zijn gericht op je optreden in de klas, je houding en je stemgebruik. Het onderdeel Ontwerp en onderzoek in de tweede helft van de opleiding is erop gericht om je voor te bereiden op het doen van ontwerpgericht onderzoek in het kader van het tentamen Ontwerp en Onderzoek.

Meer informatie per cursus kun je vinden via het cursusoverzicht.