Zoek in de site...

Toetsing

Geïntegreerde toetsing

In de Educatieve Master word je beoordeeld op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. Deze ontwikkeling wordt bezien vanuit de drie rollen die typisch zijn voor een docent in het voortgezet onderwijs. De tentamens van de opleiding zijn dan ook geen kennistoetsen die gekoppeld zijn aan collegereeksen, maar geïntegreerde opdrachten waarin je jouw ontwikkeling in de richting van het docentschap zichtbaar en bespreekbaar maakt.
De opdrachten in de colleges geven je houvast bij deze ontwikkeling en zijn zo opgezet dat je je eigen leerproces in belangrijke mate zelf kunt sturen.

Opbouw

De Educatieve Master heeft zes tentamens. De opbouw van deze tentamens is zo dat je zowel in de eerste helft van het jaar als in de tweede helft van het jaar je onderwijsprestaties laat zien op drie terreinen:

  • voorbereiden en verantwoorden
  • uitvoeren
  • evalueren en analyseren

In de eerste helft van de opleiding lever je de gevraagde prestaties nog grotendeels onder begeleiding; in de tweede helft van de opleiding ga je steeds meer zelfstandig te werk.

Zes tentamens

Eerste semester:
1. Lessenreeks (5 EC)
2. Begeleide stage (15 EC)
3. Zelfevaluatie 1 (10 EC)

Tweede semester:
4. Zelfstandige stage (15 EC)
5. Zelfevaluatie 2 (5 EC)
6. Ontwerp en onderzoek (10 EC)

De tentamens staan vermeld in het tentamenoverzicht. Klik daar op het tentamen, of kijk in de tentamenhandleiding die je aan het begin van de opleiding ontvangt voor meer informatie.