Zoek in de site...

Overzicht van de stage

Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens je Educatieve Master twee stages op een school voor voortgezet onderwijs; in het eerste semester een begeleide stage en in het tweede semester een zelfstandige stage.

Overzicht begeleide masterstage 2018 - 2019

Begeleide masterstage 2018-2019
Lengte Ca. 16 weken
Periode
  • September-cohort 2018: Periode 1 + 2: 1 September tot de kerst
  • Februari-cohort 2019: 
    Periode 3 + 4: 1 februari tot zomervakantie
Beoordelingsmoment
  • September-cohort 2018: 
    21 december 2019
  • Februari-cohort 2019: 
    Ca. 17 juni 2019
Aantal dagen pw Maximaal 3 dagen
Beschikbaarheid Voor de stage is de student maximaal 20 klokuren per week beschikbaar.
Stagedagen: Dinsdag, woensdag, donderdag
Stagetype Begeleid
Hoofddoel Onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en/of teamvergadering, studiedagen, etc.)
Aantal lessen/Onderwijsactiviteiten 6 tot 8 lessen (van 50 minuten) per week (opbouwend). Hoofdzakelijk in de bovenbouw, met bij voorkeur spreiding in niveau.
Aantal studenten 1
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent
Begeleidingstijd stage 60 uur per student. Hieronder vallen ook bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, begeleiding vanuit het opleidingsteam en (bij OS) begeleiding praktijkonderzoek.
Instituutsbegeleider Opleider Radboud Docenten Academie.
Contactmomenten met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de tussenevaluatie en de eindbeoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student.

Overzicht zelfstandige masterstage 2018 - 2019

Zelfstandige masterstage 2018-2019
Lengte Ca. 16 weken
Periode

September-cohort 2018:
Periode 1 + 2: 1 september tot kerst
Februari-cohort 2019:
Periode 3 + 4: februari tot zomervakantie

Beoordelingsmoment September-cohort 2018:
21 december 2018
Februari-cohort 2019:
Ca. 17 juni 2019
Aantal dagen pw Maximaal 3 dagen
Beschikbaarheid

Voor de stage is de student maximaal 20 klokuren per week beschikbaar.
Stagedagen: Dinsdag, woensdag, donderdag

Stagetype Zelfstandig
Hoofddoel Zelfstandig functioneren als docent, met begeleiding op afstand. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (lesvoorbereiding, excursies, open dag, sectie- en/of teamvergadering, studiedagen, etc.)
Aantal lessen 6-8 lessen (van 50 minuten) per week. Hoofdzakelijk in bovenbouw, met bij voorkeur spreiding in jaarlagen en niveau.
Aantal studenten 1
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent
Begeleidingstijd stage 60 uur per student, waaronder aanwezigheid bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, begeleiding vanuit opleidingsteam en (bij AOS) begeleiding praktijkonderzoek.
Instituutsbegeleider Instituutsopleider Radboud Docenten Academie
Contactmomenten met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de tussenevaluatie en bij de eindbeoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider op de student.