Zoek in de site...

Stageplaatsing

Hoe is het om een docent te zijn? Dat ervaar je het beste in de praktijk. Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens je Educatieve Master daarom twee stages op een school voor voortgezet onderwijs; in het eerste semester een begeleide stage en in het tweede semester een zelfstandige stage.

Pilot stageplaatsing

Dit studiejaar (2018-2019) starten we met een pilot waarbij de Radboud Docenten Academie zelf voor al haar studenten een stageplaats regelt. Voorheen werd dit uitbesteed aan Bureau Extern, een onafhankelijk stagebureau dat gehuisvest is op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Door de stageplaatsing in eigen beheer uit te voeren hopen we flexibeler in te kunnen spelen op veranderingen in het onderwijsveld. Om jou een goede kwalitatieve stage aan te kunnen bieden, werken we intensief samen met de scholen in de regio. Met deze scholen hebben we afspraken over stageplekken. Je hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. In onderstaande kaart kun je zien met welke scholen we samenwerken.

Hoe vraag ik een stageplaats aan?

Zodra je je hebt aangemeld voor onze opleiding, nodigen we je per mail uit om een profiel aan te maken in onze online stagetool. In de stagetool kun je schoolprofielen bekijken en het proces van je stageplaatsing stap voor stap volgen. In je persoonlijke profiel kun je aangeven in welke specifieke regio en type school (met een bepaalde levensovertuiging, opvoedingsmethode of onderwijsmethode) je geïnteresseerd bent. Daarnaast kun je aangeven of je al een baan hebt, of om een andere reden toch graag een eigen stageplaats wilt voordragen. Ook dan geldt dat er aan de stage bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld en dat er met de school een contract wordt afgesloten over je stage.

Vergoeding

De scholen waar we mee samenwerken garanderen geen betaald contract voor de stage. Wel zijn er met een aantal scholen in de regio afspraken gemaakt over een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage in het tweede semester. Sommige scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd lio-contract aan (lio staat voor ‘leraar in opleiding'). Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Vragen?

Met alle vragen over stageplaatsing kun je terecht bij Laura Wieseman via stage@docentenacademie.ru.nl.