Zoek in de site...

Instroommomenten

De Educatieve Minor start elk jaar in september voor onderstaande schoolvakken. Aanmelden voor de Educatieve Minor kan ieder kalenderjaar van 1 t/m 21 mei.

Schoolvakken Educatieve Minor
Aardrijkskunde Grieks & Latijn
Biologie Natuurkunde
Duits Nederlands
Engels Scheikunde
Frans Spaans
Geschiedenis Wiskunde
Godsdienst & Levensbeschouwing