Zoek in de site...

Regels, procedures, commissies

Aanwezigheid en afmelden

We gaan er vanuit dat je bij alle colleges op de Radboud Docenten Academie aanwezig bent.

Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op een opleidingsdag, bijvoorbeeld door ziekte, dan meld je je ’s ochtends vroeg af bij het secretariaat (024-3615572). Alle andere vormen van afwezigheid dienen in overleg te gebeuren. Het kan zijn dat je dan een vervangende opdracht krijgt.

Wat betreft de aanwezigheid op je stageschool: hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Maak met je werkplekbegeleider van tevoren afspraken over wat te doen bij eventuele afwezigheid.

Wees je bewust van het professionele belang van aanwezigheid (op tijd komen, tijdig afmelden bij ziekte, e.d.).

Regels voor tussentijds stoppen

Als je tussentijds wenst te stoppen met de Educatieve Minor, dien je dat per email kenbaar te maken aan de studieadviseur. De studieadviseur nodigt je dan uit voor een afsluitend gesprek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de stageschool en een correcte afhandeling van de stageverplichtingen.

Examencommissie

De Radboud Docenten Academie kent een toelatings- en examencommissie (kortweg examencommissie). De examencommissie houdt toezicht op de toepassing van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De belangrijkste taken van de examencommissie zijn:

  • Beoordelen of studenten kunnen worden toegelaten tot de opleiding op basis van de vastgelegde criteria
  • Verlenen van vrijstelling(en) aan het begin van of tijdens de opleiding
  • Bewaken van de kwaliteit en de uitvoering van de beoordelingen
  • Beoordelen van de examenaanvragen en ondertekenen van de verleende diploma's

Kijk hier voor meer informatie over de examencommissie en de samenstelling.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en bestaat uit een aantal opleiders en een gelijk aantal studenten. De commissie bespreekt onderwerpen zoals de resultaten uit de halfjaarlijkse studentevaluaties, ontwikkelingen in het curriculum of andere grote veranderingen die het onderwijs aangaan. De opleidingscommissie geeft daarover ook advies.

Kijk hier voor meer informatie over de opleidingscommissie en de samenstelling ervan.

Kwaliteitszorg

De ambitie van de Radboud Docenten Academie is leraren op te leiden tot ondernemende professionals die, naast een gedegen kennis van het schoolvak, beschikken over een open en kritische houding. Deze kritische houding heeft de Radboud Docenten Academie ook ten opzichte van zichzelf en de kwaliteit van haar onderwijs: vanzelfsprekend speelt daarbij kwaliteitszorg een belangrijke rol. De medewerkers Kwaliteitszorg van de Radboud Docenten Academie stimuleren, in nauw contact met de Examencommissie en met de Opleidingscommissie, een klimaat voor de continue verbetering en vernieuwing van het masteronderwijs. Door middel van o.a. gesprekken, bijeenkomsten, (digitale) evaluaties en enquêtes wordt feedback van studenten en medewerkers verzameld en vervolgens omgezet in concrete verbeteracties.