Zoek in de site...

Theorie en praktijk

In de Educatieve Minor krijg je te maken met theorie en praktijk. Oefenen in de klas is belangrijk: leraar zijn leer je immers niet uit een boekje. Het blijkt het beste te werken om theorie en praktijk tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Op de Radboud Docenten Academie volg je in de minor dan ook gedurende de hele periode onderwijs en daarnaast loop je stage op een school.

In de stage observeer je tijdens lessen, begeleid je leerlingen en neem je stapsgewijs steeds meer lesactiviteiten van je begeleider over. Tegen het einde ontwerp je zelf je lessen en verzorg je deze zelfstandig.

Op de universiteit volg je colleges en voer je opdrachten uit. Veel opdrachten zijn zogenaamde leerwerktaken: die worden deels binnen de stage uitgevoerd en brengen zo theorie en praktijk expliciet met elkaar in verband.

De thema’s van het onderwijs op de Radboud Docenten Academie sluiten nauw aan bij de activiteiten in de stage. Verder bevat het onderwijs in de opleiding specifieke vaardigheidstrainingen, zoals stemgebruik en houding, onderzoeksvaardigheden en gesprekstechnieken.