Zoek in de site...

College- en tentamenroosters

Collegerooster

Het opleidingsgedeelte vindt plaats op maandag en vrijdag en het stagegedeelte op de overige dagen. Het rooster van het onderwijs dat op de Radboud Docenten Academie plaatsvindt, vind je via jouw persoonlijk rooster. Voordat je aan de opleiding begint, ontvang je een bericht van de studentenadministratie met onder andere een handleiding over hoe je jouw persoonlijk rooster goed instelt.

Hoe het rooster voor je stage eruitziet, bepaal je in samenspraak met je stageschool en je werkplekbegeleider. Hoewel er in de planning van de collegedagen wel rekening is gehouden met de schoolvakanties in regio zuid (waarin Nijmegen ligt), betekent een collegevrije week niet automatisch een week zonder stageverplichtingen. Dat ligt helemaal aan het rooster dat de school hanteert. Dit moet je zelf in de gaten houden.

Tentamenrooster

Het tentamenrooster staat in de tentamenhandleiding die je in het begin van de opleiding ontvangt. Sommige tentamens zijn mondelinge tentamens. De tentamenperiode vind je in de tentamenhandleiding. De data en tijdstippen van mondelinge tentamens per student worden via Brightspace kenbaar gemaakt.